Курс Основи на Revit MEP за ОВ
Текущо състояние
Не е записан
цена
490лв.

За курса

Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ОВК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва стъпките, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитектурен модел, моделиране на вентилационна и отоплителна система. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези и аксонометрии. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории – решетка, елемент от оборудването, тагове и др.

 1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
 2. Вмъкване на архитектурен модел като подложка;
 3. Копиране и контролиране на нива и оси;
 4. Създаване на изгледи в план;
 5. Настройки за въздуховоди в темплейта;
 6. Създаване на пространства (Spaces);
 7. Моделиране на решетки и оборудване за вентилация;
 8. Моделиране на въздуховоди и свързване в инсталация;
 9. Моделиране на отоплителни тела и оборудване;
 10. Моделиране на тръбопроводи и свързване в инсталация;
 11. Моделиране на аксесоари и фитинги;
 12. Проверка на инсталациите за несвързани елементи;
 13. Проверка за пресичания с конструкцията и между елементите на инсталацията;
 14. Анализ на сградата и извличане на данни за последващо оразмеряване;
 15. Създаване на потребителска фамилия – вентилационна решетка;
 16. Създаване на разпределение и поставяне на анотации в чертежа;
 17. Автоматично написване (tag-ване) на оборудване, тръбопроводи и въздуховоди;
 18. Поставяне на дименсии;
 19. Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
 20. Създаване на аксонометрични изгледи;
 21. Настройки на линии и щриховки;
 22. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates), филтри (Filters);
 23. Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
 24. Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 25. Създаване на таблици и определяне на количества

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО, в зала на КИИП-Варна, като е необходимо всеки участник да носи свой лаптоп.

Кога се провежда курсът

Набира се група

Видео

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 19 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Библиотека фамилии

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация.

Печат гаранция за качество

Гаранция за качество

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от обучението.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 19 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 9 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Autodesk Certified Instructor badgeAutodesk Certified Professional Badge