курс Основи на Revit MEP за Електро
Текущо състояние
Не е записан
цена
460лв.

За курса

Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на Електро инсталациия на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитектурен модел, моделиране на инсталация. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези и аксонометрии. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории – електрически ключове/контакти, тагове и др.

 1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
 2. Вмъкване на архитектурен модел като подложка;
 3. Копиране и контролиране на нива, осветителни тела и други от архитектурата;
 4. Създаване на пространства (Spaces).
 5. Създаване на изгледи в план;
 6. Моделиране на консуматори и контакти;
 7. Поставяне на осветителни тела и ключове.
 8. Поставяне на табло и свързване в токови кръгове (circuits).
 9. Моделиране на кабелни скари и кабел-канали (Conduits).
 10. Настройки за Електро в Revit, настройки за кабелни скари, кабел-канали и кабели (Wires).
 11. Настройки и изготвяне на таблици за табла;
 12. Създаване на потребителска фамилия – контакт;
 13. Създаване на разпределение и поставяне на анотации в чертежа – дименсии, текст, 2D детайли;
 14. Автоматично написване (tag-ване) на консуматори, скари, канали и кабели;
 15. Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
 16. Създаване на аксонометрични изгледи;
 17. Настройки на линии и щриховки;
 18. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates), филтри (Filters);
 19. Shared и Project параметри.
 20. Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
 21. Импорт на DWG подложка и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 22. Създаване на таблици и извличане на количества.

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър.

Кога се провежда курсът

Курсът ще се проведе от 9:00 до 13:10ч. всеки ден от 25.05 до 29.05.2021г.

Онлайн видео

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 20 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Библиотека фамилии

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация.

Печат гаранция за качество

Гаранция за качество

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от обучението.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Autodesk Certified Instructor badgeAutodesk Certified Professional Badge

Курс Content

Отвори всички