Курс Robot Structural Analysis Professional лого
Текущо състояние
Не е записан
цена
480лв.

Свободни места: [product_qty id=”5615″]

За курса

Курсът дава уменията за моделиране и оразмеряване на строителни конструкции в Robot Structural Analysis. Обучението започва с моделиране на двумерна рамка и двумерна плоча за запознаване с интерфейса. След това се моделира стоманено хале в 3D, в което се оразмеряват фундаменти, греди, колони и съединения между елементите. Следва многоетажна стоманобетонна сграда, на която се провежда статичен, модален и сеизмичен анализ и се оразмеряват плочи, греди и колони.

 1. Интерфейс и настройки на програмата;
 2. Моделиране на равнинна рамка – 2D;
  1. Дефиниране на мрежи, оси и линии;
  2. Дефиниране на сечения и моделиране на пръти;
  3. Дефиниране на опори;
  4. Дефиниране на товарни състояния;
  5. Дефиниране на товари;
  6. Разглеждане на атрибути и свойства;
  7. Разглеждане на резултати;
 3. Моделиране на равнинна плоча – 2D;
  1. Моделиране на панели;
  2. Разглеждане на резултати за площни елементи;
 4. Моделиране и оразмеряване на стоманена конструкция – 3D;
  1. Моделиране на конструкцията;
  2. Съставяне на товарни комбинации;
  3. Оразмеряване на стоманени елементи;
  4. Оразмеряване на съединения;
  5. Оразмеряване на единични фундаменти;
  6. Създаване на проектна документация;
 5. Моделиране на и оразмеряване на стоманобетонна конструкция – 3D;
  1. Моделиране на конструкцията;
  2. Модален анализ;
  3. Сеизмичен анализ по БДС и Eurocode;
  4. Оразмеряване на плочи;
  5. Оразмеряване на греди и колони;
 6. Демонстрация на други части от програмата:
  1. Подвижни товари;
  2. Обемни елемент;
  3. P-delta анализ;
  4. Кабели и въжета;
  5. Обмен на модел с Revit Structure;

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър.

Кога се провежда курсът

Курсът е с продължителност 24 уч.часа и се провежда в пет последователни работни дни от 9:00 до 13:10ч.

Онлайн видео

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 19 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация.

Печат гаранция за качество

Гаранция за качество

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от обучението.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.