07.11.2017

Курс по Advance Steel 21.11-24.11.2017

ЗА КУРСА

Курсът ще запознае участниците с последователността на работа при моделиране на стоманена конструкция в Autodesk Advance Steel. Изграждането на 3D модела започва от самото начало с оси, греди, колони, автоматични и моделирани на ръка съединения и завършва с автоматично номериране на марки и позиции. Курсистите ще се научат да създават автоматизирано необходимите чертежи за фаза КМД: монтажи схеми, разрези, детайли, 3D изгледи, марки и разкрой на елементите, както и спецификации. Обучението включва и основни указания за редакция и настройка на потребителските темплейти и стилове.

1.Интерфейс и настройки на програмата

2.Моделиране на стоманена конструкция:

  2.1.Оси

  2.2.Греди, колони и др.

  2.3.Автоматични макроси за X-връзки, стълби, столици.

  2.4.Болтове, заварки

  2.5.Автоматични връзки (съединения) между елементите

  2.6.Моделиране на връзки и части от конструкцията „на ръка“

  2.7.Потребителски сечения

  2.8.Оразмеряване на някои типови съединения по EC3

3.Изготвяне на документация – КМ и КМД

  3.1.Организация на чертежите – Drawing Manager

  3.2.Автоматично създаване на чертежи с Drawing Styles и Drawing Process.

  3.3.Количествени сметки – BOM Styles

  3.4.Export за „чист“ AutoCAD

  3.5.Export DXF, DSTV и NC формати за цифрови машини

4.Основна информация за настройки на потребителски стилове

  4.1.Drawing Styles

  4.2.Prototypes

  4.3.BOM styles

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

  • Моделиране на стоманени конструкции в Advance Steel
  • Начини за проверка за грешки в модела
  • Изготвяне на чертежи и спецификации за КМД
  • Редакция на рамки и потребителски чертожни стилове

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСА

Курсът се провежда от 9:00 до 14:45ч. в четири последователни дни от 21.11.2017 (вторник) до 24.11.2017 (петък)

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

МАТЕРИАЛИ

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта, работни темплейти и стилове за чертежи.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е ---лв. с включено ДДС

СЕРТИФИКАТ

Всеки успешно завършил участник получава сертификат

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ВИДЕОЗАПИС НА УРОЦИТЕ ОТ КУРСА

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Общо за програмата, основни настройки и системни изисквания
Общо за програмата, основни настройки и системни изисквания

2

01-02 Започване на нов модел, създаване на оси и model view. Моделиране на колони и греди
Започване на нов модел, създаване на оси и model view. Моделиране на колони и греди

3

01-03 Моделиране на столици
Моделиране на столици

4

01-04 Workplanes. Моделиране и размножаване на съединения
Workplanes. Моделиране и размножаване на съединения

5

01-05 Моделиране на вертикална връзка. Въртене на координатната система
Моделиране на вертикална връзка. Въртене на координатната система

6

01-06 Моделиране на хоризонтална връзка - начало
Моделиране на хоризонтална връзка - начало

7

02-01 Моделиране на хор.връзка. Моделиране на плочи (планки). Болтове и заварки
Моделиране на хор.връзка. Моделиране на плочи (планки). Болтове и заварки

8

02-02 Моделиране на хор.връзка. Болтове и заварки. Прилагане на Features (изрязвания) на профили и плочи
Моделиране на хор.връзка. Болтове и заварки. Прилагане на Features (изрязвания) на профили и плочи

9

02-03 Задаване на Model roles. Проверка на съставените марки. Model roles
Задаване на Model roles. Проверка на съставените марки. Model roles

10

03-01 Номериране на марки и позиции. AutoCAD палети. Селекция по филтър
Номериране на марки и позиции. AutoCAD палети. Селекция по филтър

11

03-02 Моделиране на камера и генериране монтажни схеми
Моделиране на камера и генериране монтажни схеми

12

03-03 Изрязване на тръби на ферми. Организация на изгледите. Дименсии. Ревизии
Изрязване на тръби на ферми. Организация на изгледите. Дименсии. Ревизии

13

03-04 Разрези. Поставяне на ръчни надписи
Разрези. Поставяне на ръчни надписи

14

03-05 Настройки на рамки за чертежи - част 1
Настройки на рамки за чертежи

15

03-06 Настройки на рамки за чертежи - част 2. 3D чертеж. Чертеж детайли. 3D детайл
Настройки на рамки за чертежи. 3D чертеж. Чертеж детайли. 3D детайл

16

04-01 КМД на греди и колони. Таблици в чертежи. Разкрой на елементи
КМД на греди и колони. Таблици в чертежи. Разкрой на елементи

17

04-02 Автоматичен разкрой на формат A4. Спецификации. Екпорт и принтиране на чертежи
Автоматичен разкрой на формат A4. Спецификации. Екпорт и принтиране на чертежи

18

04-03 Настройки на потребителски стилове за чертежи (Drawing Styles)
Настройки на потребителски стилове за чертежи (Drawing Styles)

19

04-04 Настройки на автоматизирани чертежи (Drawing Processes) и темплейти за спецификации (BOM)
Настройки на автоматизирани чертежи (Drawing Processes) и темплейти за спецификации (BOM)

20

04-05 Допълнително - огънати планки, потребителско съединение, студено-огънати сечения, стълби и парапети
Допълнително - огънати планки, потребителско съединение, студено-огънати сечения, стълби и парапети