30.11.2017

Курс по Autodesk Advance Steel 18.12-21.12.2017

Advance Steel 18.12-21.12.2017

свободни места: приключил

ЗАПИШИ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Курсът ще запознае участниците с последователността на работа при моделиране на стоманена конструкция в Autodesk Advance Steel. Изграждането на 3D модела започва от самото начало с оси, греди, колони, автоматични и моделирани на ръка съединения и завършва с автоматично номериране на марки и позиции. Курсистите ще се научат да създават автоматизирано необходимите чертежи за фаза КМД: монтажи схеми, разрези, детайли, 3D изгледи, марки и разкрой на елементите, както и спецификации. Обучението включва и основни указания за редакция и настройка на потребителските темплейти и стилове.

1.Интерфейс и настройки на програмата

2.Моделиране на стоманена конструкция:

  2.1.Оси

  2.2.Греди, колони и др.

  2.3.Автоматични макроси за X-връзки, стълби, столици.

  2.4.Болтове, заварки

  2.5.Автоматични връзки (съединения) между елементите

  2.6.Моделиране на връзки и части от конструкцията „на ръка“

  2.7.Потребителски сечения

  2.8.Оразмеряване на някои типови съединения по EC3

3.Изготвяне на документация – КМ и КМД

  3.1.Организация на чертежите – Drawing Manager

  3.2.Автоматично създаване на чертежи с Drawing Styles и Drawing Process.

  3.3.Количествени сметки – BOM Styles

  3.4.Export за „чист“ AutoCAD

  3.5.Export DXF, DSTV и NC формати за цифрови машини

4.Основна информация за настройки на потребителски стилове

  4.1.Drawing Styles

  4.2.Prototypes

  4.3.BOM styles

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

  • Моделиране на стоманени конструкции в Advance Steel
  • Начини за проверка за грешки в модела
  • Изготвяне на чертежи и спецификации за КМД
  • Редакция на рамки и потребителски чертожни стилове

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСА

Курсът се провежда от 9:00 до 14:45ч. в четири последователни дни от 18.12.2017 (понеделник) до 21.12.2017 (четвъртък)

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

МАТЕРИАЛИ

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта, работни темплейти и стилове за чертежи.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е ---лв. с включено ДДС

СЕРТИФИКАТ

Всеки успешно завършил участник получава сертификат

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ВИДЕОЗАПИС НА УРОЦИТЕ ОТ КУРСА

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Основни настройки. Започване на нов модел, създаване на оси. Моделиране на колони и греди
Основни настройки. Започване на нов модел, създаване на оси. Моделиране на колони и греди

2

01-02 Моделиране на съединения
Моделиране на съединения

3

01-03 Размножаване на съединения. Моделиране на столици
Размножаване на съединения. Моделиране на столици

4

01-04 Моделиране на вертикална връзка. Въртене на координатната система
Моделиране на вертикална връзка. Въртене на координатната система

5

01-05 Моделиране на хоризонтална връзка. Моделиране на плочи (планки)
Моделиране на хоризонтална връзка. Моделиране на плочи (планки)

6

01-06 Моделиране на хоризонтална връзка. Прилагане на Features (изрязвания) на профили и плочи
Моделиране на хоризонтална връзка. Прилагане на Features (изрязвания) на профили и плочи

7

02-01 Моделиране на хор.връзка. Болтове и заварки
Моделиране на хор.връзка. Болтове и заварки

8

02-02 Моделиране на хор.връзка. Проверка на съставените марки
Моделиране на хор.връзка. Проверка на съставените марки

9

02-03 Моделиране на СТБ елементи. Задаване на Model roles. Номериране на марки и позиции
Моделиране на СТБ елементи. Задаване на Model roles. Номериране на марки и позиции

10

02-04 Номериране на марки и позиции - продължение
Номериране на марки и позиции - продължение

11

02-05 Моделиране на камера и генериране монтажни схеми. Организация на изгледите. Дименсии
Моделиране на камера и генериране монтажни схеми. Организация на изгледите. Дименсии

12

03-01 План колони. Разрези. Поставяне на ръчни надписи
План колони. Разрези. Поставяне на ръчни надписи

13

03-02 3D чертеж. Чертеж на детайл
3D чертеж. Чертеж на детайл

14

03-03 Чертеж на детайл - разрез. AutoCAD палети. 3D детайл
Чертеж на детайл - разрез. AutoCAD палети. 3D детайл

15

03-04 Таблици в чертежи. Настройки на рамки за чертежи
Таблици в чертежи. Настройки на рамки за чертежи

16

03-05 КМД на греди и колони. Разкрой на елементи
КМД на греди и колони. Разкрой на елементи

17

04-01 Автоматичен разкрой на формат A4. Спецификации. Експорт и принтиране на чертежи
Автоматичен разкрой на формат A4. Спецификации. Експорт и принтиране на чертежи

18

04-02 Настройки на потребителски стилове за чертежи (Drawing Styles)
Настройки на потребителски стилове за чертежи (Drawing Styles)

19

04-03 Настройки на автоматизирани чертежи (Drawing Processes) и темплейти за спецификации (BOM)
Настройки на автоматизирани чертежи (Drawing Processes) и темплейти за спецификации (BOM)

20

04-04 Допълнително - user parts, потребителско съединение, студено-огънати сечения, gratings, стълби и парапети
Допълнително - user parts, потребителско съединение, студено-огънати сечения, gratings, стълби и парапети