Новото в Revit 2019

Какво ново има в много новия Revit 2019

Revit 2019 е наличен и той наистина оправдава очакванията на потребителите за “нова версия”. Autodesk са пренасочили сериозен ресурс към развойния екип на Revit, като явно това ще бъде дългосрочно. Какво може да ни предложи тази версия?

Поддръжка на повече от един монитор

Дълго чаканата функция за работа с два и повече монитора най-накрая е реализирана. Всеки един прозорец от модела може да бъде “откачен” от главния екран на Revit и да се премести на втори монитор:

Revit 2019 поддържа два монитора

View Tabs

Много от подобренията в тази версия са насочени към интерфейса. Такива са и новите View Tabs. Вече удобно може да виждате отворените изгледи в табове под ribbon-a и лесно да избирате активния прозорец:

Revit 2019 нови табове в екрана

Заради тях е променен и бутона “Close Hidden”, който сега се нарича “Close Inactive”. Добавен е бутон “Tab Views”, който подрежда прозорците отново в табове, ако сме ги разместили с “Tile Views”. Командата “Tab Views” не се отнася за прозорците, които сме “откачили” от главния прозорец на Revit:

revit 2019 команда Tile Views

Нива (Levels) в 3D изгледите

Много удобно подобрение в интерфейса. Вече може да виждаме нивата (Levels) в 3D изгледите. Местоположенито на нивата и размера им в план се определя от Section Box-a и аналогично на изгледите в план – със Scope Box и влачене на маркерите. За съжаление, за оси (Grids) в 3D ще трябва да почакаме.

Revit 2019 визуалиция на нива в 3D

Перспектива в 3D

Вече може да работим в истински перспективен 3D изглед. Премахнато е ограничението от предишни версии, да бъде винаги включено Crop View. При въртене на скрола на мишката се променя и местоположението на камерата.

Перспектива в 3D

Нова библиотека с материали

Добавени са изцяло нови материали с по-реалистично представяне при визуализация. При избирането на нов материал, панелът за настройка има по-различни полета от старите. В библиотеката са оставени и старите материали, но за да се различават, на старите е сложена по една оранжева удивителна на иконата. Има промяна и в организацията на библиотеките, като сега е само една – AEC Materials.

Revit 2019 има нови материали

Логическо “ИЛИ” (OR) във дефиницията на филтри

Доста силно нововъведение при дефинирането на филтри. Може да търсим по един или няколко признака с помощта на (OR) за разлика от старите версии, където можешe да се използва само логическо “И” (AND):

Логическо "ИЛИ" в дефиницията на филтри

Двойни щриховки (Fill Patterns)

Вече можете да задавате двойна щриховка за изобразяване на материалите – основа (Background) и горна (Foreground). Щриховките (Fill Pattrens), които са background, могат да бъдат само “Drafting” щриховки, а foreground могат да бъдат и от тип “Model”. Двойната щриховка може да се задава при настройка на материалите, в Object Styles или VG Overrides панела. Сега може би ще започнем да виждаме доста по-шарени работни чертежи в Revit 🙂

Двойна щриховка в Revit 2019

Версия на файла в “Open” панела

Нещо, което ще спести доста време в ненужно ъпгрейдаване на моделите – в “Open” панела под картинката (Thumbnail) на файла, който отваряте, се изписва неговата версия:

Revit 2019 - нов Open панел

Дименсии в резрез (Section Views)

Добавена е възможност за поставяне на дименсии по контура на срязването на дъговидни и наклонени елементи в разрези (Section Views). Работи за дъговидни и линейни (прави) обекти, чиито направления не са перпендикуляни на разреза. Работи също така и за плочи (!!!!), които са коси спрямо разреза, като даже може да им се постави кота (Spot Elevation). За съжаление, новата команда не работи с терен. Не ми се получи и със стена по дъга, но предполагам, че това ще бъде поправено в бъдещи версии:

Revit 2019 - дименсии в разрез

Потребителски детайли за стоманени конструкции

Едно чакано и много силно подобрение за конструктори е възможността да се правят потребителски съединения. Функционалността е взаимствана от аналогични инструменти от Advance Steel, като за сега само една малка част от тях са вкарани в Revit. Могат да се моделират планки (Plates), скосявания на планки, болтове, отвори, анкери, “точкова заварка”, да се скосяват или удължват профили. Всички команди са нов tab в ribbon-a, наречен Steel. Добавена е и възмможност да се добавят и премахват елементи от стандартните съединения и така да се правят потребитеслки съединения.

потребителски стоманени детайли в Revit 2019

Това е едно много добро начало към детайлирането на стомана в Revit, но като възможности, лекота и скорост на работа, все още е много далече от Advance Steel.

Нещо което липсваше на детайлите в предишните версии, беше възможността за надписване на елементите от детайлите и изваждането им в таблици. В новата версия Revit 2019 вече е възможно да се слагат Tag-ове, но тази функционалност е още много “сурова” и не е подходяща за истинско надписване. Например, tag-a за плочи може да включва дебелината, материала и позиция, но не и самия размер на планката. Същото е и с таблиците за планки, тъй като в тях за съжаление не можа да изкарате тегло и размер, а само дебелина, материал или позиция (Mark). Ако искате нещо повече от таблиците за болтове и планки, ще трябва да си поиграете с Shared параметри или да почакаме следваща версия, или ъпдейт.

Подобрения при армировки

При моделиране на армировка със свободна форма, Revit проверява дали може да я причисли към вече заредените Shape фамилии, ако не – създава нова форма (Shape) автоматично. За съжаление, все още не е налично автоматично изобразяване на фигурата на пръта с размери в таблиците, а се използва стария метод, при който се прави картинка на фигурата (Shape) с означени с букви размери и тези размери се извеждат в таблиците.

Успоредно работещи помпи за инсталации

В MEP моделите вече могат да се правят изчисления за налагането и загубите при успоредно свързани помпи, като може да се укаже колко от тях са включени и кои не:

Revit 2019 - успоредни свързани помпи за инсталации

И още…

  • подобрения при IFC експорт. Вече се поддържа изцяло формата IFC 4. Вмъкнатите елементи от Rhino могат да се копират и да се правят огледални образи;
  • добавен е подобрен Extension за сглобяеми конструкции (основно панели);
  • парапет, създаден за единичен елемент (напр. стълба), може да се раздели на наколко сегмента, за по-добро управление;
  • имената на изгледите (Views) вече могат да се преименуват директно в Project Browser-a, а не в изкачащ прозорец;
  • добавена е опция за вертикално подравняване на текст;

Освен това има изменения в интерфейса на някои панели (например тези за създаване на щриховки), отпадат някои излишни команди от File менюто, но тези неща лесно влизат в категорията незначителни промени.

Живко Митев

Ако публикацията ви е харесала, може да я споделите с ваши колеги и познати с помощта на бутоните по-долу.

Оставете коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.