Какво е новото в Revit 2022

Вече е наличен за изтегляне и инсталиране новият Revit 2022. Тази версия прави сериозен скок и оправдава очакванията с голям брой нови функции, които са отдавна заявени от потребителите. Ето какво ще намерите в чисто новия Revit 2022:

Автоматизация на процеса за инсталация

Новостите във версия 2022 започват още при инсталирането. Има възможност да се подготви deployment на няколко продукта още в етапа на сваляне на пакетите от потребителския портал. Още преди изтеглянето се избират софтуерите, които ще се инсталират, както и опциите при инсталция за всеки от тях. В последствие се изтегля само един *.exe файл (deployment) и той свършва цялата работа, без да е необходимо кликане по всевъзможни панели по време на инсталацията. Много удобно, ако ви предстои инсталация на няколко компютъра:

Revit 2022 исталация с deploymnet

Експорт на PDF

Безспорно едно от най-полезните нови неща в Revit 2022. Директния експорт на 2D чертежи в PDF позволява автоматично определяне на размера на листа в зависимост от рамката на чертежа, експортиране на няколко чертежа в един PDF файл и има същите настройки като Print панела. Много добро попадение е възможността сами да зададем формула за имената на файловете, които се създават:

Експорт на PDF в Revit 2022

Различна дебелина на стените по височина

В тази версия вече може да правим трапецовидни по височина стени. Когато се задават слоевете на стената, трябва да се укаже кой е слоят с променливата дебелина. След това в Type properties се задава наклон на външната и вътрешната страна на стената:

трапецовидни стени в Revit - настройки

Настройките за наклона на стената могат да бъдат направени и за всеки отделен Instance. Ако искате наклонът и на двете страни на стената да е в една посока, задайте отрицателна стойност на ъгъла:

Трапецовидни стени в Revit

Видимост в план само на Core layers

Друга много полезна нова функция за архитектура е възможността в план да се скрият мазилките и финишите на стените (non-Core layers). Това става през панела VGOverrides:

Скриване на мазилки и финиши в стени в Revit 2022

Multi-leader tags

Отдавна чакано нововъведение – вече може да се сложи един общ таг на няколко елемента. Избирането на допълнителните елементи, освен първия, става с командата Add/Remove Host:

tag на няколко елемента едновременно в Revit

 

Ако някоя от стойностите в елементите се различава, в tag-a се изписва <varies>. Ако искате да промените <varies> с нещо друго, настройката е в Manage->Additional Settings->Multiple Values Indication:

Multi-leader tag настройка

Завъртени тагове

В тази версия вече може да завъртите таговете с Instance parаmеter за ъгъла:

Завъртане на tag в Revit

Автоматично разделяне на таблици на страници

Добавена е нова функция за автоматично разделяне на таблиците и поставяне на отделните части в чертежи. В браузъра могат да се видят отделните части, на които е разделена таблицата:

Автоматично страниране на таблици

Необходимо е предварително да са направени празни чертежи и командата се стартира от контекстното меню, докато е отворен изгледа на съответната таблица:

Автоматично поставяне на таблици

Оси в 3D изгледите

След като в предишната версия Autodesk добавиха визуализация на нивата (Levels), в тази вече може да виждаме и осите в 3D. От Properties панела на съответния 3D изглед може да се избере, на кои нива да се изобразят осите:

Оси в 3D изгледите в Revit

Разместване на армировки от една група

Добавена е възможност да се разместят отделни армировъчни пръти от една група. Армировъчните пръти могат да се местят извън равнината на разпределение и да се завъртат. Възможно е и да се изтрият пръти от даден Set:

Разместване на армировки от една група в Revit

Армировка по две точки

Поставянето с метода по две точки дава скорост и точност при ръчно армиране на стоманобетонните елементи. Прилага се както за разрези (стремена), така и за армировка на плоча:

Поставяне на армировка в Revit по две точки

Филтри за параметри в панелите на таблиците

Удобно може да филтрираме видимите параметри при създаването на таблици:

Филтри при създаване на таблици в Revit

Зареждане на фамилии online

Без да са инсталирани библиотеките на Revit 2022, може да заредим фамилия от всеки език, който е наличен и от всяка библиотека. Необходим е достъп до Интернет. Забележка: До приключването на тази статия не намерих от къде в Интернет могат да се изтеглят Content Libraries за версия 2022, освен в потребителския профил в Autodesk.

Сваляне на фамилии в Revit онлайн

Неща, които много липсваха до сега

 • Всички настройки при изпълнение на команди от Modify tab-a се запазват и при повторно изпъление на команда;
 • Настройките при поставяне на армировки се запазват и при повторно изпъление на командата за армировка;
 • Вече може да се прави VGOverrides по филтри (Filters) , като се изберат няколко филтъра едновременно;
 • Филтриране по Family и Type в таблици.

И още много нови функции…

Тази версия предлага наистина много нови неща, така че останалите само ще изброя:

 • Shared parameters в Key Schedules – лесно може да се добавят стойности на елементите и на добавени от потребителя параметри, но през таблиците;
 • Подобрение на инструмента за изледване на най-късия път за евакуация (People Flow Toolkit)с анализ на няколко възможни маршрута;
 • Тагове за Curtain wall mullions;
 • Prefix и Suffix за дименсии, но не както до сега в Instance Parameter, но и за целия тип в Edit Type панела;
 • Spot slope (кота за наклона) вече може да се слага и на рампи;
 • Експорт на Schedules в CSV формат (това е малко шмекеруване от страна на Autodesk, защото CSV форматът е пак текстов формат – няма как да експортнете картинки от таблиците в Excel);
 • Ако направите Callout и изтриете изгледа в който сте го направили, Callout-a се запазва;
 • Ревизиите могат да имат произволна номерация според потребителска настройка;
 • За free-form армировките, могат да се асоциират Rebar Shapes;
 • Подобрение при производителсността (скорост на изобразяването и навигация) за армировки в 2D изгледи във Fine и Medium нива на детайлност;
 • Нови категории – Food Service Equipment, Medical Equipment, Fire Protection, Vertical Circulation, Audio Visual Devices, Signage, Hardscape, Temporary Structures;
 • Нови категории за Loadable families – Roads, Abutments, Bearings, Piers, Bridge Framing, Bridge Cables, Bridge Decks, Vibration Management, Expansion Joints, Structural Tendons. Поради това е много ВАЖНО: Запазете копие на вашия Shared Parameters файл, защото ако добавите от новите категории през версия 2022, няма да може да го ползвате в по-ниските версии;
 • По-мощно Dynamo – нови 67 Nodes в различни категории (очаквайте специална статия);
 • …. и още много подобрения в Systems Analysis, таблици за Electrical Circuits, Multi-category Schedules, експорт на DWG и др.

В заключение

Ако се чудите все още дали си заслужава да загубите известно време за инсталиране на Revit 2022, категорично препоръчвам да преминете към нея. Новите функции ще подобрят моделите и проектната документация на всички специалности – архитекти, конструктори, ВиК, ОВК, Електро. Тази версия на Revit наистина предлага това, което потребителите очакват от една “нова” версия. Може само да се надяваме, че Autodesk ще продължат да разработват Revit със същата скорост и за следващите версии.

Оставете коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.