Стоманен резервоар в Advance Steel

Стоманен резервоар в Advance Steel

Основното предназначение на Advance Steel е за проектиране на рамкови и прътови стоманени конструкции във фази КМ и КМД. Успешно се използва и за малко по-различни конструкции – фасаден инженеринг, дървени конструкции, резервоари. Какви предимства дава Advance Steel при проектирането на стоманени резервоари?